Kategorija: Jezična Umjetnost, Čitanje

Radni listovi kontrakcija

Vašim učenicima će se svidjeti ovi izazovni radni listovi kontrakcija unutar ovog opsežnog plana jedinica. Ovi radni listovi imaju vodič za učenje teksta koji je vezan za učenje ključnih vještina povezanih s razumijevanjem kako kontrakcije funkcioniraju na engleskom jeziku.

Radni listovi basne

Zbirka radnih listova Fable unutar ovog opsežnog plana jedinica. Ovi radni listovi imaju tri studijska lista teksta koji su svi povezani s učenjem ključnih vještina povezanih s radom na temu.